M4电梯投影广告机

产品型号 : M4

浏览次数 : 5747 次

价格 : ¥ 3499

M4电梯投影广告机采用LED光源、最新DLP显示芯片和电梯互动投影模块,实现了300流明高亮度、300寸的大屏显示和电梯投影广告机的功能。内置安卓系统、8W立体声喇叭和WIFi,兼容4G模块,是目前市场上最先进的和便于使用的电梯投影投影机。

购买数量

   

规格参数:

                                      

商品评论: